Nhóm vi sinh
Nhóm vi sinh
Bổ sung vi sinh vật, tối ưu số lượng sinh khối .
Nhóm xử lý môi trường
Nhóm xử lý môi trường
Phân hủy ô nhiễm, cân bằng hệ sinh thái ao nuôi .
Nhóm trị bệnh
Nhóm trị bệnh
Đặc trị các bệnh thường gặp trong nuôi tôm công nghiệp .
Nhóm dinh dưỡng
Nhóm dinh dưỡng
Tăng trọng hiệu quả, kích thích lột vỏ an toàn trên tôm .