EDTA Plus
   |   sản phẩm   |   Nhóm xử lý môi trường   |   EDTA Plus
THÀNH PHẦN
Trong 1.000g
EDTA
SiO2
MgSO4
Al2O3
Fe2O3
352g
316g
205g
77g
50g

CÔNG DỤNG
・ Loại bỏ các chất độc từ xác tảo, hóa chất, thuốc diệt khuẩn và kim loại nặng.
・ Loại bỏ độ đục, loại bỏ tình trạng keo đặc nước.
・ Khử phèn.
XỬ LÝ
・ Hòa tan sản phẩm trong nước rồi tạt đều trên mặt ao.
・ Xử lý định kỳ 5 - 7 ngày / lần với liều lượng 2kg / 1.000m3 nước.
・ Loại bỏ độ đục: 3 - 5kg / 1.000m3 nước.
・ Nên xử lý vào buổi sáng, chạy quạt liên tục 12 giờ sau khi xử lý.
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
Bao 5kg, 6 bao / thùng.