Top Grow
   |   sản phẩm   |   Nhóm dinh dưỡng   |   Top Grow
THÀNH PHẦN
Ecdysteroids glycosides
Calcium Phosphate
Protein
Phospholipid
Lysine
Methionine
Vitamin A
Vitamin B3
Vitamin E
50.000mg
70.000mg
300.000mg
100.000mg
20mg
10mg
100.000IU
350.000IU
1.500IU
CÔNG DỤNG
・ Thúc đẩy sự tăng sinh tế bào và chuyển hóa protein, kích thích lột vỏ, tăng trọng nhanh.
・ Mau cứng vỏ sau khi lột.
XỬ LÝ
・ Trộn cho ăn: 5 - 10g / kg thức ăn, kết hợp tạt ao 1kg / 1.000m3.
・ Dùng định kỳ 5 - 7 ngày / lần.
・ Thúc đẩy tăng trọng trước thu hoạch nửa tháng: 2 - 3 ngày / lần.
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
Chai 1 lít, 20 chai / thùng.